T-Mobile Konfigurátor

Automatické nastavení vašeho telefonu pro služby MMS a Internet.

Možnosti pro nastavení vašeho telefonu

Jak používat konfigurátor

 • Konfigurátor použijte zejména v případě, že jste telefon zakoupili jinde než v prodejní síti T-Mobile a nefunguje vám odeslání MMS zpráv nebo připojení k Internetu.
 • Telefony zakoupené u T-Mobile jsou pro využívání služeb Internet a MMS již nastaveny. Konfigurátor vám přijde vhod, pokud jste si toto nastavení nechtěně "rozladili".
 • Objednejte si jen nastavení, které potřebujete (buď Internet nebo MMS). Nastavení druhé služby si nechte zaslat teprve po korektním nastavení předchozí služby.
 • Konfigurační zpráva přijde do telefonu zpravidla do několika sekund, ve výjimečných případech do několika minut. Pokud se zobrazí zpráva na displeji a dotaz k uložení (příp. instalaci) nastavení, potvrďte. Pokud konfigurační zprávu před uložením omylem vymažete, můžete si ji nechat zaslat znovu. Některé starší typy telefonů vyžadují, před dokončením nastavení služby, zadat PIN 1234 nebo 927.
 • Neobjednávejte další nastavení, dokud jste předchozí neuložili, případně pokud nebylo doručené. Je možné, že Konfigurátor nepodporuje zaslání nastavení zrovna pro váš telefon. V takovém případě nezbývá, než nastavit váš telefon podle návodu ručně.

Právní podmínky služby

 • Zaslání zpráv pro nastavení služby Internet či MMS v telefonu prostřednictvím služby T-Mobile Konfigurátor mohou využívat pouze zákazníci užívající služby sítě T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile).
 • T-Mobile negarantuje dostupnost doručení konfiguračních zpráv do všech modelů telefonů. V případě nesprávného manuálního nastavení telefonu pro využívání služeb Internet či MMS, T-Mobile není odpovědný za způsobení jakékoliv škody, která vznikla provedeným nastavením v telefonu.
 • Zákazník není oprávněn použít službu T-Mobile Konfigurátor pro nastavení svého telefonu formou konfigurační zprávy prostřednictvím svého telefonního čísla více než čtyřikrát za kalendářní měsíc.
 • T-Mobile garantuje správné nastavení služeb pouze u telefonů prodávaných společností T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Podmínkou pro používání služeb MMS a připojení k internetu je mít tyto služby u T-Mobile aktivní.
 • T-Mobile nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou výpadkem nebo nedostupností služby T-Mobile Konfigurátor.
 • Nastavení telefonu je pro zákazníky T-Mobile zdarma. Za veškeré operace prováděné prostřednictvím svého počítače odpovídá vždy zákazník, a to i v případě, že se odehrávají bez vědomí zákazníka. Plnou odpovědnost a náhradu případných škod způsobených dalším osobám prostřednictvím počítače zákazníka tedy nese zákazník. T-Mobile dále nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou jednáním zákazníka v rozporu s návodem k používání služby T-Mobile Konfigurátor a těmito podmínkami. T-Mobile zejména nenese odpovědnost za případné poškození příslušného mobilního telefonu, pokud vzniklo tím, že zákazník nedodržel postup nastavení telefonu dle návodu, nebo nastavení telefonu bylo provedeno třetí osobě.