Zásady zpracování cookies a webové stránky

T‑Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 vydává tyto Zásady zpracování cookies a webové stránky.

Pokud navštívíte naše webové stránky, které ukládají soubory cookies, vytvoří se ve vašem počítači malý textový soubor, tj. cookie. Cookies se ukládají rovněž do webového prohlížeče mobilních telefonů i tabletů.

Na základě cookies vás daná webová stránka „pozná" a může vám tak nabídnout informace, které preferujete a zajistit rovněž to, abychom vám nezobrazovali již zobrazenou reklamu, případně vám například nabídne doplnit informace, které jste vyplnili při předchozích návštěvách webových stránek.

Soubory cookie používáme k analýze návštěvnosti webových stránek prostřednictvím služeb Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Exponea, Medallia a HotJar. Jedná se o analytické nástroje, které pomáhají webovým stránkám a aplikacím pochopit, jak jejich návštěvníci využívají. Cookies lze rovněž využít v rámci zpracování statistických údajů o používání webových stránek aniž by došlo k identifikaci konkrétního uživatele.

V případě, že se rozhodnete, že si nepřejete ukládání cookies, může se stát, že některé části našich webových stránek nebudou fungovat tak jak mají nebo dojde k jejich zpomalení.

Jaké cookies zpracováváme

Nezbytné/Technické cookies: tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a správné zobrazení jejich obsahu. Umožňují používat základní funkce, jako je přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplnění formulářů a zapamatování vašich preferencí. Bez těchto cookies nemůžeme zaručit plnou funkčnost našich webových stránek. Tyto cookies neukládají žádné osobní údaje.

Výkonnostní a funkční cookies: tyto cookies se používají k zaznamenávání a analýze chování návštěvníků na našich webových stránkách. Slouží k agregovanému shromažďování obecných informací o pohybu na webových stránkách, typu prohlížeče nebo době, kterou jste na webových stránkách strávili. Následně nám analýza umožňuje vylepšit funkce našich webových stránek a jejich celkový vzhled.

Informace v agregované podobě, které získáme pomocí těchto cookies můžeme poté spojit s dalšímu osobními údaji. Jedná se např. o informace související se službou, kterou jste si u nás zakoupili. Tyto informace zpracováváme ve formě agregovaných analýz, které nám umožňují zdokonalovat naše služby. Nedochází tak k vaší individualizaci jako uživatele.

Tyto cookies se spárují se zařízením, které využíváte k připojení na náš web. V případech, kdy využíváte více zařízení, se proto může stát, že cookie lišta vyžadující souhlas bude zobrazena vícekrát.

Marketingové cookies: tyto cookies nám pomáhají k tomu, abychom vám nabídli marketingové nabídky, které by vás mohli zajímat. Snažíme se tím zabránit například tomu, abychom vám nezobrazovali reklamy z oblasti, o kterou nemáte zájem. Získané informace na základě těchto cookies se vztahují ke konkrétnímu zařízení, ze kterého naše webové stránky navštěvujete.

Cookie třetích stran: tyto cookies vytvářejí a používají poskytovatelé služeb, jako jsou Google Analytics, Google Adwords, Facebook, HotJar, Medallia a Exponea. Tyto cookies používáme za účelem například měření návštěvnosti našich webových stránek a počtu zobrazení.

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Cookies si můžete nastavit podle své volby. Bližší informace k tomu, jak cookies fungují můžete nalézt zde: www.allaboutcookies.org.

Všechny cookies uložené ve vašem zařízení můžete vymazat a rovněž můžete změnou nastavení zabránit jejich ukládání.

Ve výjimečných případech se může stát, že daná cookie se správně nezapíše a poté můžete mít problémy s přihlášením do našich webových aplikací (např. www.t-mobile.cz/muj-t-mobile). Pokyny pro odstranění všech nesprávně zadaných cookies naleznete níže:

Právní základ pro zpracování cookies

O zpracování osobních údajů se jedná, pokud jsme schopni na základě vaší návštěvy na našem webu říct, že se jedná právě o vaše zařízení.

V případě zpracování vašich osobních údajů můžeme ke zpracování přistoupit pouze, pokud k tomu máme odpovídající právní titul podle nařízení GDPR. Jedním z právních titulů je souhlas se zpracováním osobních údajů. V rámci sledování a vyhodnocení aktivit jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu správce, tj. například nabídnout vám co nejlepší nastavení konkrétních služeb nebo podporu vašich aktivit.

Automatizované rozhodování a profilování

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů spojujeme jej rovněž s informacemi o vašich aktivitách na našich webových stránkách. K tomuto propojení údajů dojde po vašem přihlášení na naše webové stránky: www.t-mobile.cz/muj-t-mobile, vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo po přístupu na webovou stránku m.t-mobile.cz prostřednictvím mobilních dat T‑Mobile. Cílem tohoto propojení je lépe rozpoznat vaše preference a zájmy a na základě toho lépe přizpůsobit nabídku obsahu, který se vám zobrazuje.

Proti automatizovanému rozhodování a profilování můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, nebo pokud se automatizované rozhodnutí dotýká vašich práv a svobod, můžete nás požádat o individuální rozhodnutí. Způsob, jak můžete svůj souhlas odvolat naleznete níže.

Analytické nástroje třetích stran

V rámci našich marketingových služeb používají naše webové stránky analytické nástroje třetích stran především za účelem provádění měření návštěvnosti webových stránek, marketingových kampaní, vyhodnocování chování uživatelů, sledování a zaznamenávání chyb mobilních aplikací.

 • Google Analytics: je analytický nástroj pro sledování chování uživatelů na našem webu a v aplikacích. Zákazník je v rámci Google Analytics vyhodnocován pouze na základě uložených cookies. T‑Mobile v žádném případě neposkytuje společnosti Google žádné osobní údaje uživatelů. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů naleznete zde: www.google.com.
 • Nástroje Facebook: nástroj Customer Audience na našich webových stránkách používáme pro účely remarketingových kampaní T‑Mobile na Facebooku, a to výhradně na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, který jste udělili T‑Mobile. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Dále používáme Facebook pixel k optimalizaci marketingových nabídek společnosti T‑Mobile na Facebooku, pokud jste společnosti Facebook poskytli příslušný souhlas se zpracováním souborů cookie. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: www.facebook.com.
 • Sklik: jedná se o nástroj, který používáme v rámci marketingové propagace. T‑Mobile nepředává žádné vaše zákaznické údaje.
 • HotJar: jedná se o nástroj pro monitoring a vyhodnocování chování uživatelů na webu ve formě heatmap. HotJar jakožto nástroj vyhodnocuje informace pouze na základě cookies. T‑Mobile nepředává žádné osobní údaje o zákaznících. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: www.hotjar.com.
 • Xaxis: jedná se o nástroj, který využíváme pro hodnocení chování uživatelů na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies. T‑Mobile nepředává žádné vaše osobní údaje. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en/.
 • Nástroj Adform: jedná se o nástroj, který je určen k zaznamenávání a vyhodnocování chování uživatelů na webu. Adform vyhodnocuje pouze na základě cookies. T‑Mobile nepředává žádné osobní údaje. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: www.adform.com.
 • RTBHouse: jedná se o nástroj, který využíváme pro hodnocení chování uživatelů na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies. T‑Mobile nepředává žádné osobní údaje. Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/.
 • Medallia: jedná se o nástroj, který využíváme pro měření spokojenosti uživatelů na webových stránkách T‑Mobile. V případě Medallia je uživatel hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje v souvislosti s tímto nástrojem nevyužíváme, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí Medallia naleznete zde: https://www.medallia.com/privacy-policy/.
 • Exponea: jedná se o nástroj, který využíváme pro účely hodnocení chování zákazníků, personalizaci, emailové a push kampaně a pro objednávky.
 • Hodnocení chování zákazníků: Prostřednictvím nástroje Exponea hodnotíme chování návštěvníků našich webových stránek, a to výhradně na základě jejich chování na našem webu. Cílem je přizpůsobení našich webových stránek tak, aby pro vás byly přehlednější a uživatelsky přívětivější.
 • Personalizace: umožňuje nám zobrazit uživateli takový obsah, který mu co nejvíce vyhovuje. V rámci personalizace identifikujeme uživatele, vybereme pro něho vhodnou nabídku a tuto mu zobrazíme. Personalizace probíhá za pomocí cookies. Uživateli, který není přihlášen na našem webu, je zobrazována nepersonalizovaná reklama. Přihlášenému uživateli (na webu či v aplikaci Můj T‑Mobile) se zobrazí personalizovaná reklama, protože dojde ke spárování cookies s uživatelským profilem.
 • Emailové kampaně: v rámci kampaní zasíláme dva typy emailů. Emaily s nabídkou na prodloužení smlouvy (prolongační kampaň) či s nabídkou přechodu z předplacené karty na paušální tarif (migrační kampaň) a nahodilé (ad-hoc) emaily, které slouží k marketingové propagaci produktů a služeb T‑Mobile.
 • Push kampaně: odesíláme do aplikace Můj T‑Mobile podle MSISDN (telefonního čísla) zákazníků, kteří nám k tomuto udělili souhlas/nebo neuplatnili námitku proti zpracování na základě přímého marketingu.
 • Objednávky: v rámci zkvalitnění služeb vyhodnocujeme proces objednávek na našem webu. V praxi to například znamená vyhodnocování situací, proč nebylo možné dokončit objednávku na našich webových stránkách.

Jak dlouho budeme uchovávat údaje o prohlížení

Údaje o prohlížení uložené podle vašeho nastavení souborů cookie se v našich interních systémech neukládají. Informace, které spojujeme s údaji cookies, uchováváme v souladu se souhlasem, který jste nám udělili, nebo po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a vámi. Kombinované údaje ze souborů cookie a našich systémů uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nejdéle však 6 měsíců.

Odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli změnit v nastavení cookies.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na adrese https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile.

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů a Vašich právech podle GDPR naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat, a pokud tak učiníme, budeme vás o tom informovat zde. Tato verze Zásad platí od 24. září 2020.

Nastavení cookies pro tento web si můžete změnit níže:

Upravit nastavení cookies