SMS kódy - tarifní zákazníci

Přehled kódů pro nastavení tarifů, zvýhodnění, dobíjení kreditu a dalších služeb.

Znak "_" znamená mezeru. Například KVIP_A napíšete do SMS jako KVIP A (KVIP mezera A).

Objednané služby a zboží účtujeme podle platného ceníku.

Tarify a zvýhodnění

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
aktuální tarif 4603 stav TARIF
4603 nápověda ?TARIF, TARIF_H, TARIF_?
Kredit Pevná+ 4603 aktivace KPEP_A
4603 deaktivace KPEP_D
4603 stav KPEP_S
4603 nápověda ?KPEP, KPEP_H, KPEP_?
Kredit Víkend+ 4603 aktivace KVIP_A
4603 deaktivace KVIP_D
4603 stav KVIP_S
4603 nápověda ?KVIP, KVIP_H, KVIP_?
Mimo špičku nonstop 4603 aktivace bez závazku MSPN_A
4603 aktivace se zavázkem MSPN_A_x (x=12;24)
4603 prolongace MSPN_P_x (x=12;24)
4603 deaktivace MSPN_D
4603 stav MSPN_S
4603 nápověsa ?MSPN, MSPN_H, MSPN_?
MMS 15+ 4603 aktivace MMSP_A_15
4603 deaktivace MMSP_D
4603 stav MMSP_S
4603 nápověda ?MMSP, MMSP_H, MMSP_?
Pevná mimo špičku 4603 aktivace PMS_A
4603 deaktivace PMS_D
4603 stav PMS_S
4603 nápověda ?PMS, PMS_H, PMS_?
Pevná+ 4603 aktivace PEP_A
4603 deaktivace PEP_D
4603 stav PEP_S
4603 nápověda ?PEP, PEP_H, PEP_?
SMS 100+ 4603 aktivace SMSP_A
4603 deaktivace SMSP_D
4603 stav SMSP_S
4603 nápověda ?SMSP, SMSP_H, SMSP_?
SMS nonstop 4603 aktivace SMSN_A
4603 deaktivace SMSN_D
4603 stav SMSN_S
4603 nápověsa ?SMSN, SMSN_H, SMSN_?
SMS Víkend+ 4603 aktivace SMSVP_A
4603 deaktivace SMSVP_D
4603 stav SMSVP_S
4603 nápověda ?SMSVP, SMSVP_H, SMSVP_?
T-Mobile mimo špičku 4603 aktivace bez závazku TMS_A
4603 aktivace se zavázkem TMS_A_x (x=12;24)
4603 prolongace TMS_P_x (x=12;24)
4603 deaktivace TMS_D
4603 stav TMS_S
4603 nápověda ?TMS, TMS_H, TMS_?
Víkend Nonstop 4603 aktivace VIKN_A
4603 deaktivace VIKN_D
4603 stav VIKN_S
4603 nápověda ?VIKN, VIKN_H, VIKN_?
Víkend+ 4603 aktivace VIP_A
4603 deaktivace VIP_D
4603 stav VIP_S
4603 nápověda ?VIP, VIP_H, VIP_?
Volání 50+ 4603 aktivace VOP_A_50
4603 deaktivace VOP_D
4603 stav VOP_S
4603 nápověda ?VOP, VOP_H, VOP_?
Volání 200+ 4603 aktivace VOP_A_200
4603 deaktivace VOP_D
4603 stav VOP_S
4603 nápověda ?VOP, VOP_H, VOP_?
WeekStart+ 4603 deaktivace WES_D
4603 stav WES_S
4603 nápověda ?WES, WES_H, WES_?

Služby

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Dětský zámek 4603 aktivace DZ_A_telefonní číslo_ICCD_heslo
4603 deaktivace DZ_D_telefonní číslo_heslo
4603 stav DZ_S_telefonní číslo
4603 nápověda ?DZ, DZ_H, DZ_?
Informování o dostupnosti 4603 blokování informování o dostupnosti BID_A
4603 povolení informování o dostupnosti BID_D
4603 stav BID_S
4603 nápověda ?BID, BID_H, BID_?
KDE JE 4603 aktivace LOC_A_PUK2_LPIN
4603 deaktivace LOC_D_PUK2
4603 zapnutí notifikace LOC_NOTIF_A_PUK2
4603 vypnutí notifikace LOC_NOTIF_D_PUK2
4603 změna LPIN LOC_LPIN_PUK2_LPIN
4603 stav LOC_S
4603 nápověda ?LOC, LOC_H, LOC_?
5727 notifikace KDE_LPIN_telefonní číslo
MMS 4603 aktivace MMS_A
4603 deaktivace MMS_D
4603 stav MMS_S
4603 nápověda ?MMS, MMS_H, MMS_?
MMS hlasový kurýr 4603 aktivace MMSKURYR_A
4603 deaktivace MMSKURYR_D
4603 Stav MMSKURYR_S
4603 testovací zpráva MMSKURYR_TEST
4603 nápověda ?MMSKURYR, MMSKURYR_H, MMSKURYR_?
Moji blízcí 4603 aktivace MB_A
4603 deaktivace MB_D
4603 stav MB_S
4603 nápověda ?MB, MB_H, MB_?
Nesouhlas s přímým marketingem 3. stran 4603 aktivace NESOUHLASPM_A
4603 deaktivace NESOUHLASPM_D
4603 stav NESOUHLASPM_S
4603 nápověda ?NESOUHLASPM, NESOUHLASPM_H, NESOUHLASPM_?
Nesouhlas se zveřejněním v TMA 4603 aktivace NESOUHLASTMA_A
4603 deaktivace NESOUHLASTMA_D
4603 stav NESOUHLASTMA_S
4603 nápověda ?NESOUHLASTMA, NESOUHLASTMA_H, NESOUHLASTMA_?
Registr zmeškaných hovorů 4603 aktivace REGISTR_A
4603 deaktivace REGISTR_D
4603 stav REGISTR_S
4603 nápověda ?REGISTR, REGISTR_H, REGISTR_?
Sponzor 4603 aktiv. čísla nepodmí. sponzorství SPONZOR_A_telefonní číslo
4603 aktiv. čísla podmí. sponzorství SPONZOR_A_telefonní číslo_KREDIT
4603 deaktivace SPONZOR_D_telefonní číslo
4603 stav SPONZOR_S
4603 nápověda ?SPONZOR, SPONZOR_H, SPONZOR_?
t-zones - veřejná SMS brána 4603 aktivace blokace zpráv z veřej. brány SMSBRANA_A
4603 zrušení blokace zpráv z veřej. brány SMSBRANA_D
4603 stav SMSBRANA_S
4603 Nápověda ?SMSBRANA, SMSBRANA_H, SMSBRANA_?

Vyúčtování a kontrola výdajů

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Forma Podrobného výpisu služeb 4603 aktivace VYPISSLUZEB_A_x {x= T (tištěný); E (elektr.); TE (tištěný a elektr.)}
4603 změna VYPISSLUZEB_Z_x {x= T (tištěný); E (elektr.); TE (tištěný a elektr.)}
4603 stav VYPISSLUZEB_S
4603 deaktivace VYPISSLUZEB_D
4603 nápověda ?VYPISSLUZEB, VYPISSLUZEB_?
Forma Vyúčtování služeb 4603 aktivace VYUCTOVANI_A_x {x=T (printed); E (elektro)}
4603 změna VYUCTOVANI_Z_x {x=T (printed); E (elektro)}
4603 stav VYUCTOVANI_S
4603 nápověda ?VYUCTOVANI, VYUCTOVANI_H, VYUCTOVANI_?
Moje prečerpané jednotky 4603 aktivace JEDNOTKY_A
4603 aktivace na jiné číslo JEDNOTKY_A_telefonní číslo
4603 deaktivace JEDNOTKY_D
4603 změna druhého čísla JEDNOTKY_Z_telefonní číslo
4603 změna zasílaní JEDNOTKY_Z
4603 stav JEDNOTKY_S
4603 nápověda ?JEDNOTKY, JEDNOTKY_H, JEDNOTKY_?
Moje útrata – detaily 4603 zjištění koncového uživatele UTRATA (zpoplatněná zpráva)
4603 zjištění útraty konkrétního čísla UTRATA_telefonní číslo (zpoplatněná zpráva)
4603 nápověda ?UTRATA, UTRATA_H, UTRATA_?
Můj limit 4603 aktivace MLT_A_ČástkaLimitu
4603 aktivace u jiného tel. čísla MLT_A _ČástkaLimitu_telefonní číslo
4603 deaktivace MLT_D
4603 stav MLT_S
4603 změna limitu MLT_Z_ČástkaLimitu
4603 nápověda ?MLT, MLT_H, MLT_?
Můj účet 4603 aktivace MUJUCET_A
4603 deaktivace MUJUCET_D
4603 stav MUJUCET_S
4603 nápověda MUJUCET_?
Vystavené Vyúčtování

Poznámka: v případě příslušného administrátorského oprávnění obdržíte sms o celé fakturační skupině. Pokud administrátorské oprávnění nemáte, obdržíte informaci k podílu Vyúčtování služeb k Vašemu číslu.
4603 aktuálně poslední vystavené Vyúčtování služeb UCET
4603 vystavené Vyúčtování služeb za minulé měsíce UCET_x (x=<-6; -1>) přičemž UCET -1 je za minulý měsíc, UCET -2 za předminulý měsíc
4603 nápověda ?UCET

Dobíjení

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Blokovaní Dobití z vyúčtování 4603 aktivace DV_A
4603 deaktivace DV_D
4603 stav DV_S
Dobíjení kreditu přes TM body 4603 dobití kreditu BONUS_objednací kód_Twist telefonní číslo
Dobíjení kreditu z Vyúč. Služeb 4603 dobití kreditu-nemá nad sebou roli DOBITIZVYUCTOVANI_Částka_Heslo _Twist telefonní číslo
4603 dobití kreditu-admin ZO or ADF DOBITIZVYUCTOVANI_telefonní číslo administrátora_Částka_Heslo_Twist telefonní číslo
4603 nápověda ?DV, DV_H, DV_?

Internet

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
BIS - BlackBerry Internet Service 4603 aktivace BIS_A
4603 deaktivace BIS_D
4603 stav BIS_S
4603 nápověda ?BIS, BIS_H, BIS_?
Datový Limit 4603 navýšení datového limitu DOKUPDATA 50MB
DOKUPDATA 200MB
DOKUPDATA 1000MB
4603 navýšení limitu na jiné číslo DOKUPDATA XXXYYYZZZ 50MB (kde XXXYYYZZZ je číslo, na kterém bude limit navýšen)
GPRS/EDGE 4603 aktivace GPRS_A
4603 deaktivace GPRS_D
4603 stav GPRS_S
4603 nápověda ?GPRS, GPRS_H, GPRS_?
Internetová zvýhodnění 4603 aktivace bez závazku GPRS_A_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4603 aktivace se závazkem GPRS_A_bundle_x(bundle=SRF;SAM;INT, x=12;24)
4603 prolongace GPRS_P_x (x=12;24)
4603 deaktivace GPRS_D_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4603 stav GPRS_S_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4603 nápověda ?GPRS_bundle, GPRS_H_{bundle}, GPRS_?_{bundle}
Konfigurace internet 4603 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_INTERNET_typtelefonu
Konfigurace MMS 4603 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_MMS_typtelefonu
Konfigurace WAP 4603 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_WAP_typtelefonu
Objednání web'n'walk prohlížeče 5005 objednání web'n'walk prohlížeče apn_wnw (pro telefony NOKIA)
5005 objednání web'n'walk prohlížeče aps_wnw (pro tel. Siemens(BenqSiemens), SE, Motorola)
5005 objednání web'n'walk prohlížeče apw_wnw (pro tel. Samsung, Sagem, LG)

Roaming

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Balíček SMS (SMS), Balíček Evropa (EVR) 4603 nápověda ?ROA, ROA_?
Cestovatel (CES), Příchozí volání Evropa (PE) 4603 deaktivace ROA_D_xx=EU; CES; PE; WOR; WHO; SMS; EVR;
Happy holiday roaming + Worldclass (WHO) 4603 stav ROA_S
Happy holiday roaming (HHR) 4603 deaktivace všech ROA služeb ROA_D
4603 stav ROA_S
4603 nápověda ?ROA, ROA_?
Happy roaming + Worldclass (WOR) 4603 deaktivace všech ROA služeb ROA_D
Roaming 4603 aktivace ROA_A
4603 deaktivace ROA_D
4603 stav ROA_S
4603 nápověda ?ROA, ROA_?
Roaming – informace o cenách 4603 zjištění cen ROACENY_x x=CES; EU
4603 nápověda ?ROACENY, ROACENY_H, ROACENY_?
Roaming – nalezení partnera v cizině 4603 nalezení roaming parntera ROAM_xx = NEMECKO, SLOVENSKO atd
4603 nápověda ?ROAM, ROAM_H, ROAM_?
Roamingové tarify: Happy roaming (HRO) 4603 aktivace ROA_A_xx=HRO; HHR
Roamingová zvýhodnění : Zvýhodnění EU (EU) 4603 aktivace ROA_A_xx=EU; CES; PE; WOR; WHO; SMS; EVR;

SMS třetích stran

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Dárcovská SMS 87777 DMS_klíčove slovo napr. DMS ASIE
SMS jízdenka - Praha 902 06 nákup jízdenky DPT
900 06 06 duplikát SMS jízdenky (při smazání) DPTA
SMS jízdenka - Ústi nad Labem 902 06 15 nákup jízdenky MDJ
900 06 03 duplikát SMS jízdenky (při smazání) MDJA
SMS parkovné - Ústi nad Labem 902 06 15 úhrada parkovného MP_xx(číslo parkoviště)_vašeSPZ(RZ)
SMS poplatky u lékaře 902 22 30 úhrada poplatku LEKAR_PFXXX
902 22 05 kontrola placení poplatku LEKAR_PFXXX