Rychlost našeho internetu

Mobilní datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
LTE 300 Mb/s 50 Mb/s
5G 500 Mb/s 80 Mb/s

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie.

(Pevný) Internet bez drátu

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
LTE 100 Mb/s 25 Mb/s

Pevné datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedena v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů čí služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.

Pevný internet xDSL a FTTx

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
xDSL internet 20 20 Mb/s 2 Mb/s 14 Mb/s 1,4 Mb/s 6 Mb/s 0,6 Mb/s
xDSL internet 50 50 Mb/s 5 Mb/s 35 Mb/s 3,5 Mb/s 15 Mb/s 1,5 Mb/s
xDSL internet 100 100 Mb/s 20 Mb/s 70 Mb/s 14 Mb/s 30 Mb/s 6 Mb/s
xDSL internet 250 250 Mb/s 25 Mb/s 175 Mb/s 17,5 Mb/s 75 Mb/s 7,5 Mb/s
FTTx internet 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
FTTx internet 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
FTTx internet 1000 1000 Mb/s 500 Mb/s 700 Mb/s 350 Mb/s 300 Mb/s 150 Mb/s

Pevný internet pro firmy

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet pro firmy S 16 384 kb/s 768 kb/s 9 830 kb/s 460 kb/s 4 915 kb/s 230 kb/s
Pevný internet pro firmy S 20 480 kb/s 2048 kb/s 12 288 kb/s 1228 kb/s 6 144 kb/s 614 kb/s
Pevný internet pro firmy M 51 200 kb/s 5 120 kb/s 30 720 kb/s 3072 kb/s 15 360 kb/s 1 536 kb/s
Pevný internet pro firmy M 51 200 kb/s 10 248 kb/s 30 720 kb/s 6 148 kb/s 15 360 kb/s 3 074 kb/s
Pevný internet pro firmy L 102 400 kb/s 20 480 kb/s 61 440 kb/s 12 288 kb/s 30 720 kb/s 6 144 kb/s
Pevný internet pro firmy XL 256 000 kb/s 25 600 kb/s 153 600 kb/s 15 360 kb/s 76 800 kb/s 7 680 kb/s
Pevný internet pro firmy XXL 1 024 000 kb/s 500 000 kb/s 614 400 kb/s 300 000 kb/s 307 200 kb/s 150 000 kb/s

Optický internet T FIBER

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Fiber Internet 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
Fiber Internet 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
Fiber Internet 1000 1000 Mb/s 1000 Mb/s 700 Mb/s 700 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s
Fiber Internet 8000 8000 Mb/s 8000 Mb/s 5600 Mb/s 5600 Mb/s 2400 Mb/s 2400 Mb/s

Business Fiber

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Business Fiber 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
Business Fiber 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
Business Fiber 1000 1000 Mb/s 1000 Mb/s 700 Mb/s 700 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s
Business Fiber 8000 8000 Mb/s 8000 Mb/s 5600 Mb/s 5600 Mb/s 2400 Mb/s 2400 Mb/s

Gigabitový internet Cable

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Cable Internet 250 250 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
150 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
75 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Cable Internet 500 500 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
300 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
150 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Cable Internet 1000 1000 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
600 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
300 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s

Business Cable

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Business Cable 250 250 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
150 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
75 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Business Cable 500 500 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
300 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
150 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Business Cable 1000 1000 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
600 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
300 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s

Pevná datová služba poskytovaná v mobilní síti

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Bezdrátový internet

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Bezdrátový Internet 20 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3 Mb/s 6 Mb/s 3 Mb/s
Bezdrátový Internet 50 50 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 9 Mb/s 15 Mb/s 4,5 Mb/s
Bezdrátový Internet 100 100 Mb/s 25 Mb/s 60 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 7,5 Mb/s
Bezdrátový Internet 20 s instalací 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3 Mb/s 6 Mb/s 3 Mb/s
Bezdrátový Internet 50 s instalací 50 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 9 Mb/s 15 Mb/s 4,5 Mb/s
Bezdrátový Internet 100 s instalací 100 Mb/s 25 Mb/s 60 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 7,5 Mb/s
Bezdrátový Internet 250 s instalací 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s

Více o garantované době aktivace, garantované kvalitě a garantované dostupnosti mobilní hlasové a mobilní a pevné datové služby v Příloze 1 Ceníku služeb T-Mobile.