Rychlost našeho internetu

Mobilní datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
LTE 300 Mb/s 50 Mb/s
5G 500 Mb/s 80 Mb/s

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie.

(Pevný) Internet bez drátu

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
LTE 100 Mb/s 25 Mb/s

Pevné datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedena v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů čí služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.

Pevný internet xDSL a FTTx

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
xDSL internet 20 20 Mb/s 2 Mb/s 14 Mb/s 1,4 Mb/s 6 Mb/s 0,6 Mb/s
xDSL internet 50 50 Mb/s 5 Mb/s 35 Mb/s 3,5 Mb/s 15 Mb/s 1,5 Mb/s
xDSL internet 100 100 Mb/s 20 Mb/s 70 Mb/s 14 Mb/s 30 Mb/s 6 Mb/s
xDSL internet 250 250 Mb/s 25 Mb/s 175 Mb/s 17,5 Mb/s 75 Mb/s 7,5 Mb/s
FTTx internet 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
FTTx internet 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
FTTx internet 1000 1000 Mb/s 500 Mb/s 700 Mb/s 350 Mb/s 300 Mb/s 150 Mb/s

Pevný internet pro firmy

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet pro firmy S 16 384 kb/s 768 kb/s 9 830 kb/s 460 kb/s 4 915 kb/s 230 kb/s
Pevný internet pro firmy S 20 480 kb/s 2048 kb/s 12 288 kb/s 1228 kb/s 6 144 kb/s 614 kb/s
Pevný internet pro firmy M 51 200 kb/s 5 120 kb/s 30 720 kb/s 3072 kb/s 15 360 kb/s 1 536 kb/s
Pevný internet pro firmy M 51 200 kb/s 10 248 kb/s 30 720 kb/s 6 148 kb/s 15 360 kb/s 3 074 kb/s
Pevný internet pro firmy L 102 400 kb/s 20 480 kb/s 61 440 kb/s 12 288 kb/s 30 720 kb/s 6 144 kb/s
Pevný internet pro firmy XL 256 000 kb/s 25 600 kb/s 153 600 kb/s 15 360 kb/s 76 800 kb/s 7 680 kb/s
Pevný internet pro firmy XXL 1 024 000 kb/s 500 000 kb/s 614 400 kb/s 300 000 kb/s 307 200 kb/s 150 000 kb/s

Optický internet T FIBER

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Fiber Internet 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
Fiber Internet 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
Fiber Internet 1000 1000 Mb/s 1000 Mb/s 700 Mb/s 700 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s
Fiber Internet 8000 8000 Mb/s 8000 Mb/s 5600 Mb/s 5600 Mb/s 2400 Mb/s 2400 Mb/s

Business Fiber

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Business Fiber 250 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s
Business Fiber 500 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s
Business Fiber 1000 1000 Mb/s 1000 Mb/s 700 Mb/s 700 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s
Business Fiber 8000 8000 Mb/s 8000 Mb/s 5600 Mb/s 5600 Mb/s 2400 Mb/s 2400 Mb/s

Gigabitový internet Cable

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Cable Internet 250 250 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
150 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
75 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Cable Internet 500 500 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
300 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
150 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Cable Internet 1000 1000 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
600 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
300 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s

Business Cable

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Business Cable 250 250 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
150 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
75 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Business Cable 500 500 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
300 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
150 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s
Business Cable 1000 1000 Mb/s 100 Mb/s
60 Mb/s
600 Mb/s 60 Mb/s
36 Mb/s
300 Mb/s 30 Mb/s
18 Mb/s

Pevná datová služba poskytovaná v mobilní síti

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet do zásuvky S 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3,5 Mb/s 6 Mb/s 1,5 Mb/s
Pevný internet vzduchem S 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3,5 Mb/s 6 Mb/s 1,5 Mb/s

Více o garantované době aktivace, garantované kvalitě a garantované dostupnosti mobilní hlasové a mobilní a pevné datové služby v Příloze 1 Ceníku služeb T-Mobile.