Rychlost našeho internetu

Mobilní datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
INZEROVANÁ RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G – EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 0,125 Mb/s 0,04 Mb/s
3G – HSPA 7,2 Mb/s 3,6 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
3G – HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
LTE 150 Mb/s 50 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s
LTE Advanced 375 Mb/s 50 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s

Pevné datové služby

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedena v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů čí služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost*
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
ADSL 16 384 kb/s 768 kb/s 7 168 kb/s 512 kb/s
VDSL 256 000 kb/s 25 600 kb/s 15 360 kb/s 1 024 kb/s

Optická technologie

Technologie Maximální inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost*
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Optický internet S 50 Mb/s 5 Mb/s 35 Mb/s 3,5 Mb/s
Optický internet M 250 Mb/s 25 Mb/s 175 Mb/s 17,5 Mb/s
Optický internet L 1000 Mb/s 100 Mb/s 700 Mb/s 70 Mb/s

* Rychlost je měřena na LAN portu Koncového zařízení Operátora

V případě úspěšného připojení Účastníka poskytuje Operátor Účastníkům vzhledem k výše uvedeným z jeho strany neovlivnitelným faktorům v závislosti na používané technologii následující minimální garantované rychlosti:

  • ADSL – 256 kb/s stahování dat, 128 kb/s odesílání dat
  • VDSL – 256 kb/s stahování dat, 128 kb/s odesílání dat
  • Optický internet – 1 Mb/s stahování dat, 1 Mb/s odesílání dat

Mobilní datové služby poskytované v pevném místě

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost

Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky

Tarif Maximální / inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet do zásuvky S 20 Mb/s 5 Mb/s 16 Mb/s 4 Mb/s
Pevný internet vzduchem S 20 Mb/s 5 Mb/s 16 Mb/s 4 Mb/s
Pevný internet vzduchem M 50 Mb/s 15 Mb/s 40 Mb/s 12 Mb/s
Pevný internet vzduchem L 100 Mb/s 25 Mb/s 70 Mb/s 20 Mb/s

(Pevný) Internet bez drátu

Tarif Maximální / inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G – EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 0,125 Mb/s 0,04 Mb/s
3G – HSPA 7,2 Mb/s 3,6 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
3G – HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
LTE 150 Mb/s 50 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s

Dle obchodních podmínek lze využívat službu (Pevný) Internet bez drátu pouze s technologií 3G a LTE. Pokud však Účastník i přes toto omezení může využívat službu i s technologií 2G, garantuje Operátor rychlosti uvedené v této tabulce.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Více o garantované době aktivace, garantované kvalitě a garantované dostupnosti mobilní hlasové a mobilní a pevné datové služby zde.