Zálohy placené při aktivaci

Zálohy placené při novém uzavření smlouvy.

Záloha na služby
500 Kč
Může být požadována jako jistina na dobu prvních tří měsíců
(nevztahuje se na významné a klíčové zákazníky a není požadována ani od většiny ostatních zákazníků).
Záloha na minimální měsíční plnění závisí na výši měsíčního plnění Je požadována v případech, kdy se zavážete k minimální měsíční útratě a získáte tak telefon za zvýhodněnou cenu. Není vyžadována při zakoupení telefonu za 1 Kč při minimální měsíční útratě 252,08 Kč.

Zálohy dostanete po uplynutí 3 měsíců od aktivace automaticky zpět v následujícím vyúčtování nebo budou použity na úhradu případných dlužných částek.


Záloha na roaming
5000 Kč
Požadována pouze u některých zákazníků při aktivaci jednotného Happy roamingu - automaticky bez zálohy je aktivován Happy Holiday roaming fungující ve většině evropských zemí.
Záloha na služby
5000 Kč / 3000 Kč
Je požadováno pouze u některých zákazníků, kde depozitum slouží na pokrytí
finančních rizik.

Záloha za roaming nebo záloha na služby (5000 Kč nebo 3000 Kč) není požadována, jestliže je vyúčtování hrazeno inkasním způsobem prostřednictvím karty American Express. Po uplynutí tří měsíců od aktivace bude prověřena rizikovost a v případě splnění podmínek budou uvedená depozita vrácena v následujícím vyúčtování, ve kterém sníží celkovou částku k úhradě, nebo použita na úhradu případných dlužných částek.