Základnové stanice a zdraví

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. je provozovatelem mobilní telekomunikační sítě, jejíž základnové stanice jsou zdrojem elektromagnetického pole. Jako odpovědná firma ručíme za to, že naše základnové stanice splňují limity a jsou bezpečné.

Nastaveni modemu

Česká republika převzala mezinárodně uznávané standardy, které v roce 1998 publikovala Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Limity obsažené v těchto standardech jsou platné ve většině vyspělých zemí a jejich dodržování doporučuje jak Světová zdravotnická organizace, tak Evropská unie. Platné limity chrání obyvatele proti všem známým účinkům elektromagnetického pole.

Každý mobilní telefon, který prodáváme, byl otestován a tyto doporučované limity splňuje.

Také všechny základnové stanice společnosti T-Mobile obdržely kladné stanovisko od příslušné hygienické stanice. Stanovisko je vydáváno na základě výpočtu elektromagnetického pole, který prokazuje, že tam, kde se lidé běžně pohybují, nejsou uvedené limity překročeny.

O elektromagnetickém poli a jeho působení na lidský organismus najdete více informací na stránkách Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření, která funguje v rámci Státního zdravotního ústavu. Podrobné informace o mobilních technologiích a zdraví najdete na stránkách Zdraviamobil.cz.

Jako odpovědná společnost se finančně podílíme na výzkumu v oblasti působení elektromagnetického pole na člověka. Finanční prostředky poskytuje naše mateřská společnost Deutche Telekom a.g. a globální asociace operátorů GSMA.

Své dotazy týkající se této problematiky můžete posílat na emailovou adresu bts@t-mobile.cz.

Maximum pro podnikatele

I jako podnikatel se na nás můžete
s důvěrou obrátit.

Více zde

Vedení společnosti

Ukážeme vám cestu
do mobilní budoucnosti.

Více zde

Záloha kontaktů

Osobní údaje zákazníků zodpovědně chráníme. Přečtěte si více.

Více zde