EU roamingová regulace

Na základě nařízení Evropské unie vstoupila 15. června 2017 v platnost regulovaná nabídka pro roamingové služby v rámci EU s rozšířením na Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Díky tomu máte možnost i v zahraničí využívat naše služby za domácí ceny, a to podle vašich individuálních podmínek, které máte sjednané ve smlouvě.

Regulovaný limit dat

V rámci nařízení EU byly za účelem kontroly nákladů a omezení zneužívání nastaveny také limity na čerpání dat v EU, které vycházejí z cen jednotlivých tarifů. V praxi to znamená, že v rámci EU je možné čerpat bez příplatku pouze omezený objem mobilních dat. Data, která vyčerpáte nad regulovaný limit, se budou účtovat příplatkem stanoveným EU ve výši 0,207 Kč za 1 MB. Aktuální výše příplatku se může měnit a bude vždy uvedena v našem ceníku. O překročení limitu od nás vždy dostanete notifikaci ještě předtím, než k účtování dojde. Nejprve při vyčerpání 80 % svého limitu a pak při jeho kompletním vyčerpání. Po vyčerpání celého limitu budete samozřejmě moci data čerpat dál, ale již za výše uvedený příplatek.

Na volání a SMS se limity neuplatňují a můžete je čerpat za domácí ceny neomezeně.

Výše datového limitu, který máte v EU k dispozici zdarma v rámci domácích dat, je stanovena pro každý tarif individuálně dle jeho ceny a můžete si ji spočítat dle níže uvedeného vzorce.

Pro názornost uvádíme výpočet na následujícím příkladu (ceny jsou bez DPH):

Představte si, že jako náš zákazník využíváte tarif, za který platíte měsíčně 250 Kč a máte v něm 3 GB dat. Pokud dosadíte hodnoty do vzorce, pak vám vyjde: (250 / 0,207) × 2 = 2 415 MB

Což znamená, že do 2 415 MB můžete svá data čerpat kdekoliv v EU zdarma v rámci tarifu. Za všechna data nad 2 415 MB vám budeme v EU účtovat 0,207 Kč/MB. A naprosto stejně to platí i pro datové balíčky nebo datové tarify.

Pro zjednodušení si přibližný objem limitu pro svůj konkrétní tarif můžete najít v této tabulce dle ceny, kterou za tarif platíte (ceny bez DPH):

Cena tarifu + datového balíčku
(v případě, že máte aktivní)
Přibližný datový limit
(přesně lze spočítat dosazením do vzorce)
0 - 50 Kč 250 MB
50 - 100 Kč 750 MB
100 - 150 Kč 1,3 GB
150 - 200 Kč 1,7 GB
200 - 250 Kč 2,3 GB
250 - 300 Kč 2,8 GB
300 - 400 Kč 3,5 GB
400 - 500 Kč 4,5 GB
500 - 600 Kč 5,5 GB
600 - 700 Kč 6,5 GB
700 - 1000 Kč 8,5 GB

Aktuální přehled čerpání roamingových dat nalezne každý uživatel v odkazu, který obdrží v notifikační SMS nebo v aplikaci Můj T-Mobile. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici v obchodních podmínkách Evropské regulace, které naleznete na www.t-mobile.cz.

Toto omezení se nevztahuje na volání ani na SMS. Ty můžete za národní ceny čerpat neomezeně.

Limity pro spotřebu dat v EU v tuto chvíli neuplatňujeme. O spuštění uvedeného opatření vás budeme včas informovat s předstihem 30 dnů.

Jak je to například s tarifem Profi na míru 1, 2, 3, 4, 5 a s minutovými tarify (T tarify)?

Cena minuty odchozího hovoru v EU odpovídá základní ceně do ostatních sítí dle vašich smluvních podmínek. Tyto ceny platí pro hlas, SMS, MMS i data. Pokud máte v tarifu volné jednotky do ostatních sítí, budou se vám v roamingu uplatňovat.

Pokud máte neomezené volání, je jedno, zda tento tarif vyčerpáte doma, nebo v EU. Za data vám nebude účtováno nic navíc až do regulovaného limitu. Jeho výpočet je popsán v první části článku.

Jak je to s novými tarify Pro Firmu?

Pro tyto tarify platí stejná pravidla jako pro tarify Profi na míru. Cena minuty odchozího hovoru v EU odpovídá ceně doma do ostatních sítí dle vašich smluvních podmínek. Tyto ceny platí pro hlas, SMS, MMS i data.

Jak je to s datovými tarify?

Data v rámci všech tarifů můžete využít i v EU bez příplatku až do tzv. regulovaného limitu, který je stanoven individuálně na základě vašich podmínek a je popsán v první části tohoto článku.

Stejná pravidla platí o pro datové tarify Mobilní internet a Internet Pro Firmu.

 

Dokumenty

Obchodní podmínky EU roamingu (66 kB)
Zobrazit
Obchodní podmínky pro Mobilní internet (47 kB)
Zobrazit