Ochrana proti distribuovaným útokům

DDoS útoky (Distributed Denial of Services - distribuované odepření služby). Jedná se o kybernetický, hackerský útok na internetovou službu či webovou stránku, při němž se útočníci snaží server či internetovou linku zahltit obrovským množstvím požadavků. To způsobí jejich nedostupnost.

V praxi to znamená, že firmě přestanou fungovat klíčové aplikace. Závažnost a četnost těchto útoků je vysoká a ohroženy jsou všechny druhy firem. Vzhledem k rozsahu posledních útoků doposud používané metody ochrany, jako je firewall (s aplikační ochranou) nebo i speciální periferní hardwarové DDoS řešení, již často nestačí. Nabízíme vám profesionální ochranu proti těmto typům útoku.