Převod smlouvy na firmu

Snadný převod existující smlouvy.

Smlouvu můžete převést na sebe i na svou firmu.

Stačí pouze mít vyrovnané všechny závazky.

Uzavřít dohodu o převodu Účastnické smlouvy je možné buď prostřednictvím vašeho obchodního zástupce, nebo ve značkových či partnerských prodejnách T-Mobile.

Pokud budete smlouvu uzavírat ve značkové či partnerské prodejně, můžete ji podepsat prostřednictvím elektronické pošty. Zpracovanou smlouvu naleznete na Můj T-Mobile, případně vám ji můžeme zaslat e-mailem.

Uzavření Dohody prostřednictvím T-Mobile obchodního zástupce:

 • Kontaktujte svého obchodního zástupce.
 • Obchodní zástupce s vámi vyplní dohodu o převodu Účastnické smlouvy.
 • Pro vypsání dohody je potřeba se autorizovat doklady totožnosti (občanský průkaz, v případě cizinců pas). Jestliže jste zástupce společnosti, který není členem statutárního orgánu, budete potřebovat i úředně či notářsky ověřenou plnou moc k uzavření smlouvy o převodu.
 • V rámci převodu smlouvy si zájemce volí tarif, nastavuje služby, výhody a kontaktní údaje.
 • Vyplněný formulář podepisuje jak náš obchodní zástupce, tak původní účastník i zájemce.
 • Obchodní zástupce poté podepsaný formulář předává ke zpracování do T-Mobile.
 • O provedení převodu budete v případě dodání kontaktních e-mailů informováni.

Uzavření Dohody ve značkové či partnerské prodejně:

 • Na prodejnu se musí dostavit jak původní účastník, tak zájemce.
 • Prokážou se doklady totožnosti (občanský průkaz, v případě cizinců pas). Jestliže jste zástupce společnosti, který není členem statutárního orgánu, budete potřebovat i úředně či notářsky ověřenou plnou moc k uzavření smlouvy o převodu.
 • V rámci převodu smlouvy si zájemce volí tarif, nastavuje služby, výhody a kontaktní údaje.
 • Převod Účastnické smlouvy je trojstranná dohoda, která musí být písemně stvrzena původním účastníkem, zájemcem a zástupcem značkové či partnerské prodejny.

Pokud u nás převedením získáte svou první Účastnickou smlouvu, zkuste se podívat na stránku www.t-mobile.cz/novyzakaznik. Najdete tam plno užitečných informací.

 • V rámci převodu smlouvy Pevného internetu není možné změnit tarif (o změnu tarifu je potřeba požádat buď před, nebo až po dokončení převodu smlouvy), ani instalační adresu.
 • V rámci převodu smlouvy si může nový majitel zvolit jinou programovou nabídku a aktivovat balíček, nelze však změnit instalační adresu.
 • Všechna telefonní čísla služeb Hlasová linka/Hlasová linka Multi musí být převedena společně se službou Pevný internet, ke kterému náleží. Mohou však být převedena pod jinou fakturační skupinu.
 • V případě převodu smluv vztahujících se k Hlasové lince Premium není možné měnit instalační adresu a dochází k deaktivaci mezinárodních hovorů. U přístupové karty dochází k resetu na původní hodnotu.

Je dobré vědět

 • Převod Účastnické smlouvy je zdarma.
 • O převod Účastnické smlouvy je možné požádat nejdříve po vystavení prvního vyúčtování služeb (v případě existence splátkového kalendáře na zařízení, nejdříve 30 dní od aktivace či prodloužení smlouvy).
 • Zájemce:
  • přebírá délku trvání smlouvy a veškerá práva a povinnosti původního účastníka
  • může být požádán o složení zálohy či depozita.
 • Na zájemce se nepřevádí nastřádaný kredit ani jiné slevy.
 • Při převodu nedochází na převáděné SIM kartě k přerušení poskytování služeb.
 • Převod je realizován zpravidla do 10 kalendářních dnů od podepsání Dohody o převodu Účastnické smlouvy.
 • O uskutečnění převodu může být původní účastník a zájemce informování prostřednictvím e-mailové zprávy (jestliže má T-Mobile k dispozici potřebné kontaktní údaje ).