T-Mobile Twin SIM karta

Všechny aktivované služby i volné minuty v rámci vašeho tarifu jsou automaticky dostupné na obou SIM kartách

Výhody služby T-Mobile Twin

  • Každou SIM kartu z jednoho páru (Twin) můžete mít v jiném zařízení. Nemusíte tak řešit manuální přesouvání SIM karty mezi dvěma přístroji (v jeden okamžik může být v síti přihlášena jen jedna SIM).
  • Pro provoz obou SIM karet platí shodné podmínky pro volání, odesílání SMS/MMS i připojeni k internetu dle vašeho tarifu. Karty mají stejné bezpečnostní kódy PUK a PUK2. Kódy PIN a PIN2 můžete zvolit individuálně.

Ceník služby T-Mobile Twin

Aktivace zdarma
Měsíční paušál 99 Kč (s DPH 119,79 Kč)

Aktivujte si službu

Službu T-Mobile Twin získáte na prodejnách T-Mobile. Místo jedné SIM karty zde obdržíte Twin pár.

Mapa Prodejen

Pravidla používání

V mobilní síti je vždy přihlášena pouze jedna SIM karta z Twin páru. Abyste předešli kolizním stavům, vždy vypněte přístroj s jednou SIM kartou dříve, než zapnete přístroj s druhou SIM.

Když budou zapnuté oba přístroje (v každém jedna SIM karta z Twin páru), nelze zaručit správnou funkčnost volání, zasílání/doručování zpráv či připojení k internetu. Pokud takový nežádoucí stav nastane, příchozí hovory nebo SMS zpráva budou směrované na tu SIM kartu, jenž komunikovala se sítí naposled (třeba ve formě vypnutí/zapnutí telefonu, odchozího hovoru, odeslání SMS, či např. synchronizace údajů se sítí na pozadí, což jako uživatel nepoznáte).

Pokud vypnete telefon (s první SIM kartou z Twin páru), který např. uskutečnil hovor či jinou komunikaci s mobilní sítí, zajistěte, aby proběhla komunikace mezi vaším druhým zařízením (s druhou SIM kartou z Twin páru) a sítí, např. z druhého přístroje vytvořte odchozí hovor. Pokud tato podmínka nebude splněna, při dalším příchozím hovoru směrem k vám, můžete být pro volajícího nedostupný příp. bude jeho hovor přesměrován (máte-li aktivní přesměrování v příp. nedostupnosti).

Volat a odesílat SMS můžete v jednom okamžiku pouze z jedné SIM karty. Pokud se pokusíte uskutečnit hovor z druhé SIM karty během hovoru z první SIM, první hovor bude ukončen a druhý hovor se nesestaví. Následující hovor z druhé SIM karty již bude sestaven.

T-Mobile Twin nelze využívat současně se službou Apple Watch Connection.

Ztráta hesla

Ztratili jste PIN, PUK nebo heslo k online službám? Poradíme vám.

Více zde

Výměna SIM karty

Potřebujete vaši SIM kartu nahradit novou?

Více zde