Vzdálený přístup

Zapomeňte na trápení s nastavením vašeho počítače.

Využijte vzdáleného připojení specialistů našeho Zákaznického centra.

Počítač si můžete nechat nastavit vzdáleně přes internet.

Postup pro vzdálené připojení:

  1. Do svého počítače si stáhněte aplikaci TeamViewer QuickSupport*
  2. Spusťte soubor s názvem TeamViewerQS.exe, který se vám stáhl do počítače. Soubor najdete ve složce Dokumenty > Stažené soubory. Můžete též stisknout klávesovou zkratku CTRL+J a v otevřeném okně soubor nalézt a spustit.
  3. Při spuštění odsouhlaste licenční podmínky a pokračujte ve spuštění. Po otevření aplikace, sdělte obsluze údaje Your ID a Password.
  4. *Aplikace pro operační systém MacOS je dostupná zde.

Právní podmínky poskytování služby vzdáleného přístupu.

  1. Potvrzením poskytnutého servisního čísla si je zákazník plně vědom skutečnosti, že prostřednictvím této operace bude pracovníkovi T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO: 64949681 (dále jen "T-Mobile Czech Republic a.s.") umožněn vzdálený přístup do zařízení zákazníka (mobilní telefon, PC, notebook apod.) za účelem vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností, přičemž pracovník společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. může mít přístup k údajům nacházejícím se v příslušném zařízení zákazníka.
  2. Zákazník tímto postupem výslovně, svobodně a vědomě uděluje společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. souhlas, aby prostřednictvím svého pracovníka uskutečnila servisní anebo jiný zásah do zákazníkova zařízení (mobilní telefon, PC, notebook apod.) ve smyslu jeho požadavku.
  3. Zákazník se zavazuje uskutečnit všechna technická opatření, aby ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. po dobu tohoto vzdáleného přístupu nemohlo dojít k nežádoucímu seznámení se či jinému zpracování jakýchkoliv údajů (dat), které se nacházejí v zařízení zákazníka, prostřednictvím čehož by mohlo dojít především k porušení platných právních předpisů (osobní údaje, utajované skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství apod.).
  4. Z těchto důvodů je zákazník povinen udělat především všechna potřebná opatření, aby byl znemožněn únik jiných informací a údajů, než které jsou potřebné pro příslušný servisní či jiný zásah. T-Mobile Czech Republic a.s. se zavazuje, že veškeré údaje, s nimiž se v rámci vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností seznámí, bude zpracovávat pouze za účelem vyřízení servisního zásahu a bez souhlasu zákazníka nebude tyto údaje kopírovat, ukládat apod.

Pevný internet DSL

Jak na připojení k internetu přes DSL?

Více zde

Pevný internet LTE

Praktické informace pro připojení k internetu přes LTE.

Více zde

Optický internet

Jak na připojení k internetu přes optiku?

Více zde