Doplňkové služby k Hlasové lince

CLIP / CLIR (ne)zobrazení identifikace volajícího

Jednorázové potlačení zobrazení čísla volajícího
Pokud volající nechce, aby se jeho číslo zobrazilo volanému, má možnost použít jednorázové potlačení zobrazení svého čísla použitím servisního kódu ve tvaru *32* před volaným číslem. Pokud při dalším volání tento kód nepoužije, číslo bude zobrazeno.

Trvalé potlačení zobrazení čísla volajícího
Pokud volající chce, aby se jeho číslo trvale nezobrazovalo u volaného, může použít servisního kódu ve tvaru *31#. Po tomto zadání uslyší hlášku Vaše činnost je potvrzena.

Číslo se u volaného nebude zobrazovat do doby, než bude toto potlačení deaktivováno použitím servisního kódu ve tvaru #31#. Toto zadání bude opět potvrzeno hláškou Vaše činnost je potvrzena.

Přidržení volání (CH) / Informování o příchozím volání (CW)

Call waiting - popis pro HTS typu POTS(pro ISDN viz manuál k telefonu)
Všechna čísla mají Call waitng aktivovaný. Deaktivace se provádí pomocí servisního kódu #42#, opětná aktivace má tvar *42#.

Při aktivované službě Call waiting je možné přijmout další hovor.

Pokud uživatel stiskne tlačítko Hook flash (krátké přerušení smyčky) a číslo 1, zruší aktuální hovor a přijme nové příchozí volání.
Pokud stiskne tlačítko Hook flash a číslo 2, přidrží původní hovor a přijme nové příchozí volání.
Dalším stiskem tlačítka Hook flash a čísla 2 můžete přidržet nový hovor a vrátit se k původnímu.
Takto může střídavě přecházet mezi oběma voláními.

Přesměrování volání (CF)

Pro číselné rozsahy tato doplňková služba není relevantní.

Přesměrování okamžité (CFU)
Pokud chce zákazník okamžitě přesměrovat všechna příchozí volání na jiné číslo, může použít servisní kód ve tvaru *21*cílové číslo#. Zadávající uslyší hlášku Vaše činnost je potvrzena. Veškerá volání budou přesměrována na zadané cílové číslo do doby, než bude tato služba deaktivovaná použitím servisního kódu ve tvaru #21#. Toto zadání je opět potvrzeno hláškou Vaše činnost je potvrzena.

Přesměrování volání při nepřihlášení / nezvedá (CFNR)
Pokud chce zákazník přesměrovat příchozí volání na jiné číslo až po určité době, kdy hovor nepřijímá, může použít servisní kód ve tvaru *61*cílové číslo#. Zadání bude potvrzeno hláškou Vaše činnost je potvrzena. Volání bude po 4. zazvonění přesměrováno na zadané cílové číslo. Přesměrování je možné zrušit použitím servisního kódu ve tvaru #61#. Zadání je opět potvrzeno hláškou Vaše činnost je potvrzena.

Přesměrování volání při obsazení (CFB)
Pokud chce zákazník přesměrovat příchozí volání na jiné číslo, když je jeho linka obsazena, použije stejný postup jako při přesměrování při nepřihlášení, jen použije číslo 67 (aktivace *67*cílové číslo#, deaktivace #67#)

Blokování odchozích hovorů

Pro číselné rozsahy tato doplňková služba není relevantní.

Blokování je možné nastavit při objednání služby nebo přes zákaznické centrum.

Blokování hovorů lze nastavit pro definované směry:

 • Mezinárodní
 • Audiotextové služby (služby se zvláštní tarifikací)
 • Všechna odchozí volání
Konference až osmi účastníků (CONF)

Základní informace a podmínky

Služba se ovládá prostřednictvím menu telefonu nebo pomocí číselných příkazů.

Ceny

 • Aktivace – zdarma
 • Účtování hovorů – dle standardních tarifů (jsou účtovány všechny spojené hovory)

Příklad: sestaví-li zákazník konferenční hovor se dvěma dalšími účastníky, jsou mu účtovány oba dva hovory.

Obsluha konferenčního hovoru

Účastník může vytvořit spojení až 8 čísel použitím servis kódu 70.

Příklad:

 • Po vyzvednutí obdrží účastník oznamovací tón.
 • Stiskem tlačítek *70# obdrží opět oznamovací tón a může vytočit první číslo.
 • Po jeho přihlášení stiskem tlačítka Hook flash obdrží znovu oznamovací tón.
 • Vytočí další číslo.
 • Po jeho přihlášení stiskne tlačítka Hook flash a číslo 3, a tím spojí všechna tři čísla do konference.
 • Pokud chce přidávat do konference další čísla, postupuje stejně - po stisku tlačítka Hook flash obdrží oznamovací tón, vytočí další číslo, po jeho přihlášení ho stiskem tlačítek Hook flash a čísla 3 připojí do konference.

Účastník může vytvořit tuto konferenci i při probíhajícím hovoru bez předchozí aktivace pomocí sevis kódu 70.
Pokud během hovoru zmáčkne tlačítko Hook flash, obdrží oznamovací tón, stiskne tlačítka *70#, obdrží oznamovací tón, vytočí další číslo, po jeho přihlášení stiskne tlačítka Hook flash a číslo 3, a tím spojí všechna 3 čísla do konference.
Další čísla přidává pomocí kombinace:
Hook flash - oznamovací tón - další číslo - přihlášení volaného - Hook flash - číslo 3.

Provolba (DDI)

Pouze pro zákazníky s PBX (pobočkovou ústřednou).

Doplňková služba DDI umožňuje, aby volající účastník volal přímo (bez zásahu spojovatelky) účastníka připojeného do pobočkové ústředny s provolbou.