Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější otázky zákazníků.

Vaši otázku možná již zodpověděli. Zjistěte bez čekání jak.

Vyhledávejte mezi stovkami otázek všeho druhu.

Jak spáruji TV ovladač se set-top boxem?

Arris

 1. Odpojíme napájecí kabel ze set-top boxu.
 2. Stiskneme tlačítko vypnout/zapnout na vrchní straně set-top boxu.
 3. Tlačítko stále držíme a připojíme napájecí kabel do set-top boxu.
 4. Držíme tlačítko do doby, než kontrolka na set-top boxu přestane blikat a začne svítit červeně.
 5. Pustíme tlačítko a na ovladači stiskneme zároveň tlačítka POWER a BACK na min. 3 vteřiny.
 6. Pustíme tlačítka a stisknout libovolné tlačítko na ovladači
 7. Když se tlačítko vypnout/zapnout červeně rozbliká, je ovladač napárovaný. 

Skyworth

 1. Na domovské obrazovce prostředí set-top boxu vybereme možnost „Nastavení“. 
 2. V Nastavení vybereme položku „Dálkové ovládání a příslušenství“ 
 3. Vybráním volby „Přidat příslušenství“ se spustí párování. 
 4. Po spárování dálkového ovladače se set-top boxem se ovladač přidá do seznamu zařízení s dovětkem – Připojeno.

Kaon

 • Set-top box Kaon komunikuje s ovladačem pomocí infračerveného světla, tudíž není možné ho spárovat přes bluetooth.

Jak vám odpověď pomohla?

(1 - nespokojenost, 5 - spokojenost)

Řekněte nám víc k Vašemu hodnocení

Komentář k tomu, jak se vám líbila odpověď

Tyto dotazy by vám mohly také pomoci