T-Mobile Info

Praktické informace do vašeho telefonu, a to přes SMS nebo MMS.

Zprávy posíláme jednorázově nebo pravidelně, jak se vám to hodí.

Novinky a výběr z kategorií najdete také na info.t-mobile.cz


 • Zprávy z informačních kanálů si objednáte nejjednodušeji v T-Mobile menu vašeho telefonu nebo prostřednictvím SMS.
  Prohlédněte si kompletní seznam Info kanálů a jejich objednacích kódů.
 • Pro příjem zpráv z MMS infokanálů musíte mít MMS telefon a aktivní MMS služby.

T-Mobile menu

Objednejte si zprávy z info kanálů v menu telefonu, pokud váš přístroj a SIM karta podporují SIM Toolkit.

 1. Vyberte položku "T-Mobile".
 2. Zvolte "MMS Info" a požadovanou kategorii.
 3. Vyberte informační kanál a způsob jeho doručování (jednorázově volbou Právě teď nebo pravidelné zasílání informací volbou Objednat).

Menu MMS Info obsahují pouze novější typy SIM karet. Nabídka informačních kanálů ve vašem telefonu obsahuje pouze výběr nejčastěji používaných infokanálů.

Za objednání MMS info zaplatíte jako za běžnou SMS dle tarifu.

SMS

 • Odběr Info kanálu objednáte odesláním SMS obsahující objednací slovo kanálu na číslo 4616.
 • Objednací slovo najdete v detailu daného kanálu, například pro předplatné angličtiny napište ++MMSANG.
 • Nezapomeňte uvést před slovem 1 nebo 2 znaménka plus, pokud je objednací slovo obsahuje.
 • Objednání předplatného s fixní platbou jednou za období má před slovem 2 znaménka plus, u průběžné platby po doručené zprávě uveďte před klíčovým slovem pouze 1 znaménko plus, při objednávání jedné zprávy je objednací slovo bez znamének plus.
Objednání info kanálu Vzor SMS zprávy Způsob platby
objednat 1 zprávu KODKANALU za 1 zprávu
pravidelné zasílání zpráv +KODKANALU za každou 1 zprávu
pravidelné zasílání zpráv ++KODKANALU za předplatné na 30 dní
zrušení zasílání zpráv -KODKANALU zdarma

MMS kanál s textem a obrázky obsahuje v objednacím slově text MMS. Videokanál obsahující text a video objednáte slovem VIDEO.

Za objednání SMS na čísle 4616 zaplatíte jako za běžnou SMS zprávu.

Stažením softwaru, dat či údajů do mobilního telefonu bere zákazník na vědomí, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. při převzetí mobilního telefonu k vyřízení jeho reklamace neodpovídá za případné ztráty příslušného softwaru, dat či údajů uložených v paměti telefonu.

T-Mobile menu

Pokud váš telefon a SIM karta podporují technologii SIM Toolkit, můžete si zrušit pravidelné zasílání v menu svého telefonu:

 1. Vyberte položku "T-Mobile".
 2. Zvolte "MMS Info" a příslušnou kategorii.
 3. Vyberte informační kanál, u kterého chcete zrušit pravidelné zasílání.
 4. Potvrďte možnost "Zrušit".

SMS

 • Napište SMS ve tvaru -klíčové slovo (například -MMSNEWS), znaménko mínus můžete nahradit slovem STOP (například STOP MMSNEWS).
 • Zprávu odešlete na 4616.
 • Chcete-li zrušit odběr všech zpráv z info kanálů, odešlete SMS s textem –PLUS na 4616. Zrušíte tím i zasílání zpráv ze služby SMS Info.

Zjistěte, které Info kanály odebíráte, odesláním SMS na 4616.

Co chcete provést Tvar SMS
Vypsat seznam MMS infokanálů, které máte objednány. PLUS
Zjistit seznam klíčových slov služby MMS Info rozdělený podle kategorií. ?MMSKLIC
Získat informace o kanálu a návod, jak zprávy objednat. ?klíčové slovo
(např. ?MMSNEWS)
Zrušit odběr všech objednaných MMS infokanálů. -PLUS
Vyberte prosím sadu restrikcí.
Proč vypínáte Internet 4G II?

asdsaddsa

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Může EU roaming znamenat i zdražení roamingu?

Kdepak, s naším EU roamingem máte ceny zaručeně nižší.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Test

Vytvoření FAQ

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaký postih naší firmě hrozí, pokud nebude nahrávat hovory?
Nesplnění povinnosti vést záznamy podle § 17 zákona č. 256/2004 ve znění novely je přestupkem, za který bude možné uložit pokutu až do výše 150 000 000 Kč, do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Kolikrát si knížky mohu stáhnout?

Díky portálu www.eReading.cz získáváte doživotní on-line přístup k těmto 10 knížkám a samozřejmě i ke všem dalším, které si na portálu zakoupíte. Počet stažení není omezen.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.