Potíže s SMS a MMS

Žádná potíž není tak velká, abychom ji společně nevyřešili.
Pokud byste si ani po přečtení návodů nevěděli rady, kontaktujte nás.

Krok za krokem vás provedeme všemi nastaveními.

Co dělat, když se vám nedaří odeslat SMS zprávy?

 1. Zkontrolujte správné nastavení SMS parametrů (číslo SMS centra, typ odchozí zprávy). Jak na to naleznete v článku Moje první SMS/MMS.
 2. Ověřte, nemáte-li zablokované odchozí zprávy. Blokování odstraníte pomocí kódu #330*heslo# a stisknutím tlačítka pro uskutečnění hovoru. Heslo pro blokování je vždy přednastaveno na 0000 a je možné ho kdykoliv změnit. Více o hesle a blokování naleznete v tomto článku.
 3. Ověřte si, zda máte dostatečný kredit (v případě Twist karty) anebo uhrazená všechna vyúčtování (u paušálních zákazníků). Kredit překontrolujete pomocí kódu *101# a kontrolu vyúčtování provedete ve službě Můj T-Mobile. Pomocí ní si také můžete kredit okamžitě navýšit anebo uhradit svá vyúčtování.
 4. Vypněte a poté znovu zapněte mobilní telefon. V některých případech tento snadný krok pomůže odstranit případné potíže s funkčností služby.
 5. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, vyzkoušejte SIM kartu vložit do jiného telefonu. Bude-li v jiném přístroji vše v pořádku, může se jednat o chybu telefonu, v opačném případě může být omezení způsobenou vadnou kartou.

Co dělat, pokud vám SMS zprávy nepřicházejí?

 1. Zkontrolujte, zda je telefon dostupný a na signálu (snadno ověříte prozvoněním z jiného čísla), příp. zda nebyl vypnutý déle než 72 hodin. To je maximální čas, po který je zpráva uložena na SMS centru. Následně je smazána a nemůže již být doručena.
 2. Ověřte, nemáte-li plnou paměť na příchozí zprávy (nejčastěji se projevuje blikáním obálky na displeji telefonu).
 3. Vypněte a znovu zapněte svůj telefon.
 4. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, vyzkoušejte SIM kartu vložit do jiného telefonu. Bude-li v jiném přístroji vše v pořádku, může se jednat o chybu telefonu, v opačném případě může být omezení způsobenou vadnou kartou.

Co dělat, když se vám nedaří odeslat zprávu anebo MMS nepřichází?

 1. Zkontrolujte, máte-li aktivní služby GPRS/EDGE/3G/LTE u svého telefonního čísla. Stav služeb ověříte ve službě Můj T-Mobile.
 2. Zkontrolujte nastavení telefonu pro MMS služby. Popis nastavení naleznete v článku Moje první SMS/MMS, případně využijte možnosti bezplatného zaslání nastavení ze služby Konfigurátor.
 3. Ověřte, zda jste v dosahu datové sítě. Na displeji telefonu se Vám v tu chvíli zobrazuje nápis GPRS, EDGE, 3G nebo LTE. Zpravidla to bývá vedle ukazatele síly signálu v horní části displeje.
 4. Podle manuálu k telefonu překontrolujte, nemáte-li vypnuté datové služby (nejčastěji tuto volbu naleznete v chytrých telefonech v položce Nastavení – Datové služby).
 5. Ověřte si, zda máte dostatečný kredit (v případě Twist karty) anebo uhrazená všechna vyúčtování (u paušálních zákazníků). Kredit překontrolujete pomocí kódu *101# a kontrolu vyúčtování provedete ve službě Můj T-Mobile. Pomocí ní si také můžete kredit okamžitě navýšit anebo uhradit svá vyúčtování.
 6. Vypněte a poté znovu zapněte mobilní telefon. V některých případech tento snadný krok pomůže odstranit případné potíže s funkčností služby.
 7. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, vyzkoušejte SIM kartu vložit do jiného telefonu. Bude-li v jiném přístroji vše v pořádku, může se jednat o chybu telefonu, v opačném případě může být omezení způsobenou vadnou kartou.

Obraťte se na nás

Pokud Vám žádná z výše uvedených rad nepomohla, obraťte se na nás. Abychom mohli zprávy co nejrychleji zprovoznit, připravte si prosím následující informace:

 • Od kdy se potíže projevují?
 • Datum a čas, kdy jste zprávu zkoušeli odeslat anebo Vám měla být doručena?
 • Jaký máte typ telefonu?
 • Funguje služba v jiném přístroji?
 • Fungují zprávy v pořádku v jiné lokalitě?
 • Kde jste měli potíže se službou (město, přesná lokalita)?
Vyberte prosím sadu restrikcí.
Proč vypínáte Internet 4G II?

asdsaddsa

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Může EU roaming znamenat i zdražení roamingu?

Kdepak, s naším EU roamingem máte ceny zaručeně nižší.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Test

Vytvoření FAQ

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaký postih naší firmě hrozí, pokud nebude nahrávat hovory?
Nesplnění povinnosti vést záznamy podle § 17 zákona č. 256/2004 ve znění novely je přestupkem, za který bude možné uložit pokutu až do výše 150 000 000 Kč, do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Kolikrát si knížky mohu stáhnout?

Díky portálu www.eReading.cz získáváte doživotní on-line přístup k těmto 10 knížkám a samozřejmě i ke všem dalším, které si na portálu zakoupíte. Počet stažení není omezen.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.