Dodatečné doklady k vyúčtování

Jak fungují doklady, které opravují částku na Vyúčtování služeb.

Díky vyúčtování máte vždy přehled, kolik jste u nás utratili a za jaké služby.

Vyúčtování služeb vám vystavujeme pravidelně každý měsíc ve stejnou dobu.

Kromě tištěného vyúčtování můžete využít i elektronickou verzi v Můj T-Mobile.

Části vyúčtování

 • Vyúčtování služeb (daňový doklad)
  Obsahuje údaje potřebné pro platbu – částku, variabilní symbol, datum doporučené úhrady a číslo bankovního účtu pro úhradu.
 • Souhrnný přehled služeb
  V této části najdete informace, v jakém rozsahu jste u svého čísla využíval hlasové, datové a jiné služby.
 • Přehled služeb po číslech
  Máte-li více čísel, obdržíte také přehled služeb po číslech. V něm najdete informace, v jakém rozsahu jste využívali hlasové, datové či jiné služby pro každé číslo.
 • Podrobný výpis služeb (pouze po objednání)
  Máte-li zájem o detailní přehled uskutečněných hovorů, odeslaných SMS, datových spojení atd., můžete si objednat Podrobný výpis služeb.

První a poslední vyúčtování

Rozhodnete-li se přejít na Twist, ukončit smlouvu, přenést své číslo k jinému operátorovi či provést převod, nedostanete se již v Můj T-Mobile k elektronickým vyúčtováním ani k podrobným výpisům v elektronické podobě. Doporučujeme vám proto následující:

 • Pokud máte nastaveno elektronické vyúčtování, které vám slouží jako platný daňový doklad, před provedením této změny zaarchivujte všechna potřebná elektronická vyúčtování služeb. Poslední vyúčtování vám zašleme v tištěné podobě.
 • Pokud máte nastaven elektronický podrobný výpis služeb, doporučujeme vám provést změnu na tištěnou podobu, abychom vám jej mohli doručit poštou.

Zúčtovací období

 • Jedná se o pevně stanovené období, za které vám účtujeme služby.
 • Zpravidla trvá jeden měsíc, výjimka může nastat při uzavření nebo ukončení smlouvy. Začátek a konec se obvykle liší od kalendářního měsíce.

Datum vystavení

 • Vyúčtování vám vystavujeme první den po skončení zúčtovacího období. Od pátého dne jej pak naleznete v Můj T-Mobile.
 • Nejpohodlněji zjistíte informace o vystaveném vyúčtování prostřednictvím služby Můj účet, v rámci níž vám zašleme bezplatnou SMS s jeho výší a údaji potřebnými pro platbu, a to již pátý den po konci zúčtovacího období.
 • Datum vystavení je rozhodující pro určení data splatnosti, které je uvedeno vždy na 1. straně Vyúčtování služeb.

Datum doručení

 • Tištěné vyúčtování můžete očekávat ve schránce zpravidla 7. nebo 8. den po skončení zúčtovacího období. V případě, že vyúčtování neobdržíte anebo dojde k jeho ztrátě, vystavíme vám opis vyúčtování.
 • Elektronické vyúčtování je k dispozici v Můj T-Mobile 5. den po vystavení. Stejně tak vám bude zaslán e-mail o vystaveném vyúčtování již 5. den, pokud máte tuto službu aktivovanou.

Datum splatnosti

 • Jedná se o datum, do kterého musí být platba za vyúčtování připsána na náš účet, aby nedošlo k omezení služeb.
 • Prosíme, uhraďte proto vyúčtování do data doporučené úhrady, budete tak mít jistotu včasné platby.
Vyberte prosím sadu restrikcí.
Proč vypínáte Internet 4G II?

asdsaddsa

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Může EU roaming znamenat i zdražení roamingu?

Kdepak, s naším EU roamingem máte ceny zaručeně nižší.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Test

Vytvoření FAQ

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaký postih naší firmě hrozí, pokud nebude nahrávat hovory?
Nesplnění povinnosti vést záznamy podle § 17 zákona č. 256/2004 ve znění novely je přestupkem, za který bude možné uložit pokutu až do výše 150 000 000 Kč, do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Kolikrát si knížky mohu stáhnout?

Díky portálu www.eReading.cz získáváte doživotní on-line přístup k těmto 10 knížkám a samozřejmě i ke všem dalším, které si na portálu zakoupíte. Počet stažení není omezen.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Překvapení ve vyúčtování

Méně obvyklé služby, se kterými se můžete setkat ve vyúčtování.

Více informací

Dodatečný výpis služeb

Objednejte si podrobný výpis služeb i dodatečně. Až 2 měsíce zpětně.

Více informací

Elektronické vyúčtování

Přejděte z tištěného vyúčtování služeb na elektronické. Je to pohodlnější.

Více informací