Jak opustit T-Mobile s číslem

Přenos vašeho čísla proběhne ve třech krocích

Podejte výpověď u T-Mobile

Výpověď musí být písemná a musí vždy obsahovat:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Telefonní číslo, které chcete přenést
  • Váš vlastnoruční podpis

Jakmile výpověď přijmeme jako platnou, na přenášené telefonní číslo vám odešleme SMS, která bude obsahovat ČVOP = Číslo Výpovědi Opuštěného Operátora. Jakmile získáte ČVOP číslo, můžete pokračovat k dalšímu kroku.


Twist zákazníci Výpověď lze podat:
na čísle 4603 prostřednictvím automatického hlasového systému
Nejpozději do 2 dnů (zpravidla ihned) obdržíte SMSkou potvrzení přijetí a číslo ČVOP (Číslo Výpovědi Opouštěného Operátora), které následně předáte vašemu novému operátorovi.
V kterékoli značkové prodejně T-Mobile
Pozor: Výpověď nemůžeme přijmout, pokud máte záporný kredit.
Tarifní zákazníci Výpověď lze podat:
písemně, a to poštou na adresu:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
V kterékoli značkové prodejně T-Mobile

Zvolte si novou službu u nového operátora

Obdržený ČVOP předáte svému novému operátorovi. Součástí získaného ČVOP (Čísla Výpovědi Opouštěného Operátora) je i nejbližší možné datum pro přenos ze strany opouštěného operátora. S novým operátorem si můžete zvolit jakékoliv datum následující po datu uvedeném ve ČVOP.

Deaktivace SIM karty T-Mobile a aktivace SIM u nového operátora

Deaktivace bude provedena v naplánovaný den mezi 0:00 a 2:00. Následně by mezi 4:00 a 6:00 měla být aktivována nová SIM karta v síti nového operátora.

Je dobré vědět

  • Pod jedním ČVOP můžete přenášet více svých čísel. Velmi důležité je, aby všechna čísla splňovala podmínky pro přenos.
  • U nás můžete přenést i číslo, které má smlouvu na dobu určitou, pokud vyrovnáte své závazky.
  • O průběhu přenosu vás bude průběžně informovat operátor, ke kterému přecházíte.

Obchodní podmínky přenesení čísla (62 kB)