Jak opustit T-Mobile s číslem

Přechod k jinému operátorovi proběhne ve třech navazujících krocích:

 1. Podejte výpověď u T-Mobile

  Výpověď musí být písemná a musí vždy obsahovat:

  - Vaše jméno a příjmení

  - Telefonní číslo, které chcete přenést

  - Váš vlastnoruční podpis

  Jakmile výpověď přijmeme jako platnou, na přenášené telefonní číslo vám odešleme SMS, která bude obsahovat ČVOP = Číslo Výpovědi Opuštěného Operátora. Toto číslo je pro vás potvrzením, že můžete přejít k jinému operátorovi.

  Twist zákazníci

  Výpověď lze podat:

  - na čísle 4603 prostřednictvím automatického hlasového systému;
  nejpozději do 2 dnů (zpravidla ihned) obdržíte SMSkou potvrzení přijetí a číslo ČVOP (Číslo Výpovědi Opouštěného Operátora), které následně předáte vašemu novému operátorovi.

  - V kterékoli značkové prodejně T-Mobile

  Pozor: Výpověď nemůžeme přijmout, pokud máte záporný kredit.

  Tarifní zákazníci

  Výpověď lze podat:

  - písemně, a to poštou na adresu:

  T-Mobile Czech Republic a.s.
  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

 2. Zvolte si novou službu u nového operátora

  Obdržený ČVOP předáte svému novému operátorovi. Součástí získaného ČVOP (Čísla Výpovědi Opouštěného Operátora) je i nejbližší možné datum pro přenos ze strany opouštěného operátora. S novým operátorem si můžete zvolit jakékoliv datum následující po datu uvedeném ve ČVOP.

 3. Deaktivace SIM karty T-Mobile a aktivace SIM u nového operátora

  Deaktivace bude provedena v naplánovaný den mezi 0:00 a 2:00. Následně by mezi 4:00 a 6:00 měla být aktivována nová SIM karta v síti nového operátora.

Je dobré vědět

 • Pod jedním ČVOP můžete přenášet více svých čísel. Velmi důležité je, aby všechna čísla splňovala podmínky pro přenos.
 • U nás můžete přenést i číslo, které má smlouvu na dobu určitou, pokud vyrovnáte své závazky.
 • O průběhu přenosu vás bude průběžně informovat operátor, ke kterému přecházíte.

Obchodní podmínky přenesení čísla 62 kB