Nákup

Vyjednáváme nákupní podmínky a tím pomáháme poskytovat ty nejlepší služby našim zákazníkům a zároveň naplňovat cíle společnosti.

V ČR patříme mezi významné odběratele zboží a služeb. Proto pečlivě sledujeme trh a hledáme cesty, jak nejlépe využít náš nákupní potenciál v rámci celé skupiny Deutsche Telekom.

Víc než dodavatele hledáme partnery. Proto při výběru vnímáme i citlivé aspekty podnikání, jako jsou dlouhodobá udržitelnost, vliv na životní prostředí nebo společenská zodpovědnost.

Klíčové informace jsou obsaženy v našem etickém kodexu (Code of Conduct DTAG) a všeobecných nákupních podmínkách.

Dokumenty pro dodavatele:

Etický kodex a Všeobecné nákupní podmínky platné pro společnost v rámci Deutsche Telekom Group.

Kontakt na nákup:

Procurement@t-mobile.cz