Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější otázky zákazníků.

Vaši otázku možná již zodpověděli. Zjistěte bez čekání jak.

Vyhledávejte mezi stovkami otázek všeho druhu.

Co dělat, když dojde ke smazání eSIM profilu?

Zařízení, které podporuje eSIM, by mělo dokázat provést reset do továrního nastavení tak, že v něm zachováte váš již dříve nahraný eSIM profil, tj. i po resetu se budete moci přihlásit do mobilní sítě s vaším telefonním číslem.

Uživatelské rozhraní vašeho zařízení (obvykle v menu Nastavení) však podporuje i smazání samotného eSIM profilu. Tento krok, vždy dobře zvažte, protože obnovit stejný eSIM profil po jeho smazání již není možné.

  • Po vymazání eSIM profilu ze zařízení můžete použít jiný eSIM profil, pokud nějaký již máte v zařízení uložen z minulosti a pokud je tento profil pořád aktivní.
  • Druhou možností je nahrát do zařízení zcela nový eSIM profil. K tomu budete potřebovat nový aktivační kód od T-Mobile.
  • Telefonní číslo smazaného eSIM profilu lze zachovat v případě, že původní profil nebyl v T-Mobile dosud deaktivován. Jde o obdobnou situaci, jako když ztratíte klasickou SIM kartu - můžete požádat T-Mobile o její dočasné zablokování a následně požádáte o vydání nové SIM karty.

Pokud chcete smazat eSIM profil z vašeho zařízení záměrně a natrvalo (např. z důvodu prodeje zařízení další osobě), před samotným potvrzením smazání eSIM profilu se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu, např. přes Wi-Fi.

Jak vám odpověď pomohla?

(1 - nespokojenost, 5 - spokojenost)

Řekněte nám víc k Vašemu hodnocení

Komentář k tomu, jak se vám líbila odpověď

Tyto dotazy by vám mohly také pomoci