Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější otázky zákazníků.

Vaši otázku možná již zodpověděli. Zjistěte bez čekání jak.

Vyhledávejte mezi stovkami otázek všeho druhu.

Mám jistotu, že mě někdo nemůže neoprávněně sledovat?

Aby bylo možné určit polohu telefonu pomocí služby Kde je..., musí být splněny následující podmínky:

  • Telefon v síti T-Mobile musí být zapnutý.
  • Osoba, která si přeje zjistit polohu daného telefonu, musí znát jeho telefonní číslo a heslo LPIN.

LPIN je heslo pro zjišťování polohy a musí být pro vyhledávanou SIM kartu předem nastaveno. Nová SIM karta LPIN neobsahuje a lokalizace je vypnutá. Bez znalosti LPIN zjišťovaná SIM karta neodešle žádné informace o své poloze.

LPIN může nastavit a změnit pouze oprávněný uživatel dané SIM karty. Nastavení parametrů služby Kde je... lze provést přes SIM Toolkit menu,  webové stránky Můj T-Mobile nebo přes SMS.

Jak vám odpověď pomohla?

(1 - nespokojenost, 5 - spokojenost)

Řekněte nám víc k Vašemu hodnocení

Komentář k tomu, jak se vám líbila odpověď

Tyto dotazy by vám mohly také pomoci